van een verdeling in functies naar een open grondplan

slapen - baden

wonen - koken - werken

musiceren - spelen
V I L L A  3

Een groot gezin met de vraag naar veel ruimte heeft geleid tot een ontwerp zonder een vaste definitie van kamers en functies.

Een centrale kern huisvest de facilitaire voorzieningen van het huis. Rondom deze kern is een open flexibele ruimte die aanpasbaar is aan de behoeftes van de verschillende bewoners. Ruimten kunnen volledig gekoppeld of afgeschermd worden voor contact of voor de benodigde privacy.

In de kelder wordt gemusiceerd. Voor voldoende daglichttoetreding is een grote vide gemaakt ter plaatse van de begane grond. Samen met een tweede vide in de verdiepingsvloer, ontstaan meerdere relaties tussen de verschillende verdiepingen.

De woning staat volledig in dienst van haar bewoners en biedt meerdere collectieve en individuele spelregels van gebruik.